ଆମର ଦଳ |

ଆମର ଦଳ |

ଆମର କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ, କିନ୍ତୁ ଏକତ୍ର ସେମାନେ ହିଁ କିଙ୍ଗଫ୍ଲେକ୍ସକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମଜାଳିଆ ଏବଂ ପୁରସ୍କୃତ ସ୍ଥାନ କରନ୍ତି |ଆମ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଏକ ଅଂଶୀଦାରିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ କିଙ୍ଗଫ୍ଲେକ୍ସ ଦଳ ଏକ ଦୃ tight, ପ୍ରତିଭାବାନ ଗୋଷ୍ଠୀ |କିଙ୍ଗଫ୍ଲେକ୍ସର ଆର ଆଣ୍ଡ ଡି ବିଭାଗରେ ଆଠଜଣ ପେସାଦାର ଇଞ୍ଜିନିୟର, 6 ଟି ପେସାଦାର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିକ୍ରୟ, ଉତ୍ପାଦନ ବିଭାଗରେ 230 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି |